قشم

غار خربز قشم

غار خربز قشم

در  فاصله دوازده  کیلومتری قشم در کنار جاده جنوبی،  غار خربس  بر پيكره  کوهی مشرف به دریا و دشت میانکاسه جا دارد . غار خربس از غارهای دریایی است که در اثر گرداب و تخلیه ماسه ها، از حفره سنگ ها شكل گرفته است ، اما در دوره های پیش از اسلام با افزایش وسعت غار خربس در بخش های تالار میانی و دهلیزهای انشعابی، به احتمال زیاد مردم از آن به عنوان پناهگاه و یا نیایش گاه استفاده می‌کرده اند. در دشت ميانكاسه خربس گورهاي قديمي نيز يافت ميشود

غار خزيس قشم

غار خزبس قشم

غار خزيس قشم

غار خزبس قشم

غار خزيس قشم

غار خزبس قشم